انواع پاکت

پاکت ترحیمی پاکت شفاف متالایز پاکت گرافت پاکت طلایی پاکت آجیل

عرض

20 تا 25
10 تا 60
10 تا 60
10 تا 60
10 تا 60

طول

10 تا 60
10 تا 60
10 تا 60
10 تا 60
10 تا 60

ضخامت تک لا

90m
90m
90m
90m
90m

قابلیت رنگی

قابلیت چاپی

قبل
بعد