انواع نایلکس

نایلکس دسته دار نایلکس فریزری نایلکس باگتی

عرض

از 20 تا 65 cm
از 18 تا 65 cm
از 30 تا 130 cm

طول

از 30 تا 75 cm
از 20 تا 75 cm
از 30 تا 150 cm

ضخامت تک لا

30
30
30

قابلیت رنگی

دارد
دارد
دارد

قابلیت چاپی

دارد
دارد
دارد